Tài Khoản Ngân Hàng

Nội dung chuyển khoản: Tên của bạn - Số Điện Thoại - Đơn Hàng (áo real, áo barca, áo đội tuyển bồ đào nha ...)


Ngân Hàng: Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Chi Nhánh: Đống Đa, Hà Nội
Số Tài Khoản: 1504.205.140.964
Họ Tên: Trần Thanh Dũng
------------------------------------------------------------------------

Ngân Hàng: Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam
Chi Nhánh: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Số Tài Khoản: 1211.0000.322.316
Họ Tên: Trần Thanh Dũng
------------------------------------------------------------------------

Ngân Hàng: Kỹ Thương Việt Nam
Chi Nhánh: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Số Tài Khoản: 1902.2795.304.996
Họ Tên: Trần Thanh Dũng
------------------------------------------------------------------------
Ngân Hàng: Ngoại Thương Việt Nam
Chi Nhánh: Thanh Xuân, Hà Nội
Số Tài Khoản: 0711.000.234.906
Họ Tên: Trần Thanh Dũng
------------------------------------------------------------------------
Ngân Hàng: Công Thương Việt Nam
Chi Nhánh: Thanh Xuân, Hà Nội
Số Tài Khoản: 711A.1763.9658
Họ Tên: Trần Thanh Dũng
------------------------------------------------------------------------
Sau khi chuyển khoản vui lòng báo lại qua số Hotline 0988348.658 - 0943.202.338 để 338sport xác nhận đơn hàng. Xin cảm ơn!